Dochody międzynarodowe

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ŚWIADCZEŃ PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH do państw UE oraz CUDZOZIEMCÓW wykonujących pracę na terytorium RP w 2018 – szkolenie praktyczne
 • 14.05.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Jeżek – Specjalista ds. dochodów międzynarodowych

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2018 ROKU – legalizacja pobytu, zezwolenia na pracę, trudne aspekty prawne – szkolenie praktyczne
 • 26.04.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Mec. Przemysław Ciszek  – Radca Prawny

Oddelegowanie polskich pracowników do pracy za granicę – po zmianie przepisów unijnych i krajowych – szkolenie praktyczne
 • 05-06.03.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl