Szkolenia prawo pracy
zapisz wypisz
PRAWO PRACY
16.11.2016 PODSUMOWANIE ZMIAN W PRAWIE PRACY 2016/2017 oraz bieżące stanowiska urzędowe i orzecznictwo Sądu Najwyższego + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener prawa pracy: Łukasz Prasołek

29.11.2016 - 30.11.2016 PRAWO PRACY OD A DO Z DLA ZAAWANSOWANYCH - przepisy i wykładnia 2016/2017r. szkolenie praktyczne

Szkolenie poprowadzi wybitna Specjalistka Prawa Pracy: Monika Frączek

UMOWY CYWILNE
25.10.2016 UMOWY CYWILNE W ZATRUDNIENIU – nowe zasady wynagradzania zleceniobiorców w 2017r., składki ZUS po zmianie przepisów w 2016r., podatki oraz sposoby naprawiania błędów + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy: Danuta Denkiewicz

WSZYSTKIE ZMIANY PRZEPISÓW
14.12.2016 - 15.12.2016 WSZYSTKIE ZMIANY W PIGUŁCE 2016/2017: PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PŁACE, PODATKI + 1 OSOBA GRATIS

KOMPLEKSOWE SZKOLENIE ZE WSZYSTKICH ZMIAN W PRAWIE PRACY, UMOWACH, PŁACACH, ZUS!

Szkolenie poprowadzą wybitni wykładowcy: Łukasz Prasołek, Danuta Denkiewicz

PŁACE
14.11.2016 POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW W 2016r. - z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian w rozstrzyganiu zbiegu egzekucji do wynagrodzenia za pracę, obowiązujących od 8 września 2016r. + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca: Renata Majewska

Najnowsze zmiany od 8 września!

15.11.2016 NAPRAWIANIE BŁĘDÓW W PŁACACH- składki, podatki, ćwiczenia praktyczne + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi wybitny doradca podatkowy: Danuta Denkiewicz

PRAWO PRACY I PŁACE
07.11.2016 MINIMALNA STAWKA PŁACY DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH ORAZ INNE NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY I WYNAGRODZENIACH + 1 OSOBA GRATIS!

NAJNOWSZE ZMINAY W PRZEPISACH!

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca: Renata Majewska

CZAS PRACY
24.10.2016 - 25.10.2016 CZAS PRACY 2016/2017 - jak planować i rozliczać- warsztaty dla zaawansowanych + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener: Łukasz Prasołek

ZUS
27.10.2016 Opłacanie składek na ZUS w 2016 r. z najnowszymi zmianami w zakresie wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorców. Obowiązki płatników związane z wypłatą zasiłków + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi radca prawny: Andrzej Radzisław

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH!

DOCHODY MIĘDZYNARODOWE
24.11.2016 SKŁADKI I PODATKI OD CUDZOZIEMCÓW W POLSCE- szkolenie praktyczne

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy: Danuta Denkiewicz

19.12.2016 - 20.12.2016 ODDELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ - po zmianie w 2016r. przepisów unijnych i krajowych

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy: Danuta Denkiewicz

Zmiana przepisów unijnych i krajowych w 2016r.!

KURSY ZAWODOWE KADRY I PŁACE
22.10.2016 - 05.02.2017 KURS - SAMODZIELNY PRACOWNIK KADR I PŁAC OD PODSTAW Z EGZAMINEM

Kurs weekendowy samodzielny pracownik ds. kadr i płac od podstaw, 132 godziny zajęć dydaktycznych wraz z egzaminem pisemnym. Po ukończonym kursie uzyskują Państwo prestiżowe zaświadczenie zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. o ukończonym kursie Specjalista ds. kadr i płac

Podczas zajęć na kursie omawiamy również wszystkie bieżące zmiany w przepisach!