Szkolenia prawo pracy
zapisz wypisz
PRAWO PRACY
15.09.2016 - 16.09.2016 PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - kompleksowe omówienie wszystkich zmian z 2016r., bieżącego orzecznictwa oraz stanowisk urzędowych + 1 OSOBA GRATIS

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca: Łukasz Prasołek

28.09.2016 - 29.09.2016 KOMPEDIUM PRAWA PRACY - wszystkie zmiany w przepisach +1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek-  Wybitna Specjalistka Prawa Pracy, były pracownik MPiPS

Wszystkie zmiany kompleksowo oraz najnowsze obowiązujące od września!

PRAWO PRACY I PŁACE
24.08.2016 MINIMALNA STAWKA PŁACY DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH ORAZ INNE NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY I WYNAGRODZENIACH + 1 OSOBA GRATIS!

NAJNOWSZE ZMINAY W PRZEPISACH!

 

PŁACE
19.09.2016 POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW W 2016r. - z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian w rozstrzyganiu zbiegu egzekucji do wynagrodzenia za pracę, obowiązujących od 8 września 2016r. + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi doświadczony wykładowca: Renata Majewska

Najnowsze zmiany od 8 września!

23.09.2016 MINIMALNE WYNAGRODZENIE I MINIMALNA STAWKA GODZINOWA DLA NIEKTÓRYCH UMÓW CYWILNYCH OD 1 STYCZNIA 2017r. + 1 OSOBA GRATIS!

NAJNOWSZE ZMIANY DOTYCZĄCE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ORAZ STAWKI!

Szkolenie poprowadzi wybitny doradca podatkowy Danuta Denkiewicz

CZAS PRACY
24.10.2016 - 25.10.2016 PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener: Łukasz Prasołek

KURSY ZAWODOWE KADRY I PŁACE
22.10.2016 - 05.02.2017 KURS - SAMODZIELNY PRACOWNIK KADR I PŁAC OD PODSTAW Z EGZAMINEM

Kurs weekendowy samodzielny pracownik ds. kadr i płac od podstaw, 132 godziny zajęć dydaktycznych wraz z egzaminem pisemnym. Po ukończonym kursie uzyskują Państwo prestiżowe zaświadczenie zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. o ukończonym kursie Specjalista ds. kadr i płac