Szkolenia prawo pracy
zapisz wypisz
PŁACE
12.12.2016 MINIMALNE WYNAGRODZENIE I MINIMALNA STAWKA GODZINOWA DLA NIEKTÓRYCH UMÓW CYWILNYCH OD 1 STYCZNIA 2017r. + 1 OSOBA GRATIS!

NAJNOWSZE ZMIANY DOTYCZĄCE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ORAZ STAWKI!

OMÓWIMY RÓWNIEŻ: NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017 ROKU!

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy: Danuta Denkiewicz

15.12.2016 PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH W 2017r. - OSTATNIE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017r. + 1 OSOBA GRATIS!

UWAGA! NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017 ROKU!

M.in. modyfikacja skali podatkowej, nowe zasady stosowania kwoty zmnijeszającej podatek, indywidulane wyliczanie kwot według wzorów, obliczanie zaliczek zmiany, nowe zasady rozliczania się samotnych rodziców.

PRAWO PRACY
14.12.2016 PODSUMOWANIE ZMIAN W PRAWIE PRACY 2016/2017 oraz bieżące stanowiska urzędowe i orzecznictwo Sądu Najwyższego + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener prawa pracy: Łukasz Prasołek

23.01.2017 - 24.01.2017 PRAWO PRACY OD A DO Z W 2017 ROKU - szkolenie dla zaawansowanych + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi wybitna Specjalistka Prawa Pracy: Monika Frączek

PRAWO PRACY
23.01.2017 - 24.01.2017 PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA, ZASIŁKI - Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2017 ROKU - warsztaty dla praktyków + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi wybitny Specjalista Prawa Pracy: Przemysław Jeżek

WSZYSTKIE ZMIANY PRZEPISÓW
14.12.2016 - 15.12.2016 WSZYSTKIE ZMIANY W PIGUŁCE 2016/2017: PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PŁACE, PODATKI + 1 OSOBA GRATIS

KOMPLEKSOWE SZKOLENIE ZE WSZYSTKICH ZMIAN W PRAWIE PRACY, UMOWACH, PŁACACH, ZUS!

OMÓWIMY RÓWNIEŻ: NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017 ROKU!

Szkolenie poprowadzą wybitni wykładowcy: Łukasz Prasołek, Danuta Denkiewicz

18.01.2017 - 19.01.2017 PRZEPISY W 2017 ROKU: PRAWO PRACY, ZUS, PŁACE, PODATKI + 1 OSOBA GRATIS

Wszystkie zmiany obowiązujące w 2017r.  omówione praktycznie i kompleksowo!

Wykładowcy: Łukasz Prasołek, Danuta Denkiewicz

CZAS PRACY
16.03.2017 - 17.03.2017 CZAS PRACY W 2017 ROKU - jak planować i rozliczać- warsztaty dla zaawansowanych + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener: Łukasz Prasołek

WYNAGRODZENIA I ZASIŁKI
20.02.2017 - 21.02.2017 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W SYTUACJACH WĄTPLIWYCH - warsztaty dla praktyków + 1 OSOBA GRATIS!

Szkolenie praktyczne - warsztaty dla praktyków!

DOCHODY MIĘDZYNARODOWE
19.12.2016 - 20.12.2016 ODDELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ - po zmianie w 2016r. przepisów unijnych i krajowych

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy: Danuta Denkiewicz

Zmiana przepisów unijnych i krajowych w 2016r.!

KURSY ZAWODOWE KADRY I PŁACE
22.10.2016 - 05.02.2017 KURS - SAMODZIELNY PRACOWNIK KADR I PŁAC OD PODSTAW Z EGZAMINEM

Kurs weekendowy samodzielny pracownik ds. kadr i płac od podstaw, 132 godziny zajęć dydaktycznych wraz z egzaminem pisemnym. Po ukończonym kursie uzyskują Państwo prestiżowe zaświadczenie zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. o ukończonym kursie Specjalista ds. kadr i płac

Podczas zajęć na kursie omawiamy również wszystkie bieżące zmiany w przepisach!