Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej Firma Szkoleniowo-Consultingowa w Warszawie

 

& 1

Organizatorem szkoleń i kursów jest Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej Firma Szkoleniowo- Consultingowa, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123A, zwanym dalej „Organizatorem.”

& 2

Warunkiem udziału w szkoleniach i kursach zawodowych weekendowych jest przesłanie przez uczestnika poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online lub skan dokumentu zgłaszającego na adres e-mail: szkolenia@cwpp.pl

& 3

 1. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia/kursu Organizator za pośrednictwem  poczty elektronicznej lub telefonu potwierdzi udział w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia/kursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu, zmiany jego terminu lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.

& 4

 1. Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana uczestnikowi podczas szkolenia/kursu z 7 dniowym terminem płatności.
 3. Organizator dopuszcza płatność w ratach za kursy zawodowe weekendowe na podstawie wypełnionego podania przez uczestnika przed rozpoczęciem kursu.
 4. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia/kursu, materiałów szkoleniowych, piśmiennych, certyfikatów, poczęstunków w czasie przerw. Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu.

& 5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/kursu musi nastąpić w formie pisemnej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.
 2. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia/kursu, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia/kursu w wysokości 50%.
 3. W przypadku nie odwołania zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu/kursie przez uczestnika , uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty szkolenia/kursu.

& 6

Przesłanie formularza zgłoszeniowego online lub mailem na szkolenie lub kurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązania się do dokonania opłaty za udział w szkoleniu/kursie.

Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl