Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018r. – nowe zasady. Formuła warsztatowa

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018r. – nowe zasady. Formuła warsztatowa

 • 25.10.2017 | szkolenie praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień, godz. 9.30 – 15.30

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Ciszek – Radca Prawny

 • Cena: 590 zł szkolenie to nie obejmuje promocji osoby gratis*

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracował Przemysław Ciszek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Konieczne zmiany praktyki, korzyści i zagrożenia dla firm zatrudniających m.in. obywateli Ukrainy (praca tymczasowa/leasing pracowniczy, outsourcing).

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy) powinni przygotować się na nadchodzące zmiany przepisów regulujących obowiązki dotyczące legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zmiany te mają związek z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r., która określa szczególne warunki udzielenia zezwolenia w celu pracy sezonowej, ale co istotne nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w Polsce. Oświadczenia będą płatne, a procedura ich wydawania zostanie znacząco zmieniona. Firmy zatrudniające pracowników (umowy o pracę) mogą liczyć na szereg udogodnień, jednak procedury legalizowania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zostaną zaostrzone. Doprecyzowane zostaną też zasady pracy podczas posiadania tzw. stempla poświadczającego złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Powyższe będzie dotyczyło zarówno pracodawców z branży APT oraz firm korzystających z oferowanych przez nich usług (outsourcing, praca tymczasowa), jak i firmy zatrudniające pracowników z zagranicy bezpośrednio. Termin wdrożenia nowych przepisów został ustalony na 1 stycznia 2018 r.

Część teoretyczno – praktyczna
1.    Zasady legalizacji pracy w Polsce

 • Jakie nowe zasady obowiązują / będą obowiązywać od 2018 r.  w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
 • W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw?
 • W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
 • Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

2.    Legalizacja pobytu

 • Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Ruch bezwizowy

3.    Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować).

 • Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a „procedura 108”
 • Przedłużanie zezwoleń na pracę
 • Odnowienie dokumentów pobytowych

4.    W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
 • Jak ocenić, czy zezwolenie jest w ogóle konieczne

Część warsztatowa

1.    Ocena właściwego wyboru procedury

 • Ustalanie właściwego dokumentu pobytowego
 • Wybór dokumentu legalizującego pracę
 • Przejmowanie pracowników/zleceniobiorców innej firmy – co zrobić?

2.    Legalizacja pobytu i pracy obywatel Ukrainy

 • Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 • Zatrudnienie „od nowa”
 • Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)

3.    Legalizacja pracy i pobytu obywateli państw nieobjętych procedurą oświadczeniową

 • Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 • Zatrudnienie „od nowa”
 • Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)

4.    Kontrola okazanych dokumentów (case study)

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  25.10.2017 | szkolenie praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł szkolenie to nie obejmuje promocji osoby gratis*

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl