ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2018 ROKU + 1 OSOBA GRATIS!

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2018 ROKU + 1 OSOBA GRATIS!

 • 21.11.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Renata Tonder – Specjalista ZUS 

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Renata Tonder. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ubezpieczenie chorobowe i katalog świadczeń

Wynagrodzenie za czas choroby:

 • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby,
 • Prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego,
 • Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego,
 • Brak prawa do wynagrodzenia chorobowego,
 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego,

Zasiłek chorobowy:

 • Prawo do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego,
 • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego,
 • Okres zasiłkowy,
 • Prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku kalendarzowego,
 • Okresy, za które zasiłek chorobowy nie przysługuje,
 • Prawo i brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 • Wysokość zasiłku chorobowego,
 • Obniżenie zasiłku chorobowego,
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku chorobowego,
 • Kontrola zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA (formalna i pod kątem orzekania o czasowej niezdolności do pracy).

Świadczenie rehabilitacyjne:

 • Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego i okres jego wypłaty,
 • Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego,
 • Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
 • Zasady dotyczące ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne oraz niezbędna dokumentacja.

Zasiłek macierzyński, okres jego wypłaty i dokumentowanie prawa do tego świadczenia:

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego;
 • Zasiłek macierzyński dla pracowników za okres urlopu macierzyńskiego i za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego,
 • Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego,
 • Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonych nie będących pracownikami,
 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
 • Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego,
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek opiekuńczy:

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego i jego wysokość,
 • Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego,
 • Brak prawa do zasiłku opiekuńczego,
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego – nowy wzór ZUS Z-15.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

 • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jego wysokość i okres wypłaty,
 • Dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników:

 • Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru,
 • Okres, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru,
 • Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia z tytułu: umowy zlecenia, godzin nadliczbowych i za urlop wypoczynkowy,
 • Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
 • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne oraz przysługujące do określonego terminu i inne,
 • Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru zasiłku,
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i zmiana wymiaru czasu pracy,
 • Obliczanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych nie będących pracownikami:

 • Przychód stanowiący podstawę wymiaru,
 • Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru,
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

Projektowane zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  21.11.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl