ROZLICZANIE RÓŻNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA NA LIŚCIE PŁAC – po zmianach w 2018 r. w sytuacjach wątpliwych – warsztaty dla praktyków + 1 OSOBA GRATIS!

ROZLICZANIE RÓŻNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA NA LIŚCIE PŁAC – po zmianach w 2018 r. w sytuacjach wątpliwych – warsztaty dla praktyków + 1 OSOBA GRATIS!

 • 21.02.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Jeżek – Specjalista ds. podatków, prawa pracy, ZUS

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

 

Program opracował Przemysław Jeżek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego rozliczania różnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pracowniczych na liście płać na bazie wybranych wyjaśnień i interpretacji: MRPiPS, PIP, ZUS oraz wyroków sądów oraz zmian wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym obowiązujących od 01 stycznia 2018 r.

Na szkoleniu omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowego ustalania podstaw, które budzą najwięcej zastrzeżeń i wątpliwości.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają wiedzę z naliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków.

 Różne przypadki na liście płac:

 • rozliczanie wynagrodzeń na liście płac za zatrudnionych cudzoziemców:
 1. wykonujących pracę na podstawie zawartej umowy o pracę
 2. wykonujących pracę na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych
 3. z przedłożonym certyfikatem rezydencji, bez certyfikatu, oświadczeniem o rezydencji
 • rozliczanie na liście płac świadczeń zwolnionych z opodatkowania a stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
 1. świadczenie pieniężne dla pracownika za pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych
 2. zmiany od 01 stycznia 2018 r.
 3. finansowanie noclegów stanowiących przychód zwolniony w części z opodatkowania a podlegający składkowaniu
 4. dofinansowanie dla dzieci wypoczynku zorganizowanego ze środków obrotowych

zmiany od 01 stycznia 2018 r.:

 • rozliczanie na liście płac świadczeń finansowanych z ZFŚS i zapomóg losowych
 1. świadczenia rzeczowe dla pracowników a brak możliwości poboru zaliczki na podatek dochodowy

zmiany od 01 stycznia 2018 r.:

 1. rozliczanie zapomóg losowych wypłacanych pracownikom, emerytom i rencistom z funduszu socjalnego i środków obrotowych

zmiany od 01 stycznia 2018 r.:

 • uwzględnianie kosztów uzyskania i kwoty zmniejszającej podatek na liście płac
 • dla pracownika z zastosowaniem 50% kup
 • dla pracownika wykonującego jednocześnie pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • przy wypłacie świadczeń ze stosunku pracy po rozwiązaniu umowy o pracę
 • przy zwrocie dla byłego pracownika nadpłaconych składek emerytalno rentowych
 • przy wypłacie świadczeń pieniężnych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych
 • rozliczanie na liście płac ryczałtów pieniężnych
 1. użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych – jazdy lokalne
 2. użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 •  rozliczenie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę na liście płac
 • dostarczenie przez pracownika zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA po wypłacie wynagrodzenia
 1. jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń chorobowych wypłaconych w następnym i kolejnych miesiącach kalendarzowych
 2. zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika
 3. korekta dokumentów ZUS – rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu dokonanego zwrotu wynagrodzenia
 • po kontroli ZUS i Urzędu skarbowego
 1. zapłata za pracownika / zleceniobiorcy zaległych składek ZUS
 2. zwrot w ratach składek przez pracownika
 3. zapłata zaległych składek za byłego pracownika i zleceniobiorcę
 4. zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe
 5. czy należy korygować PIT-4R, PIT-11 ? kto obciążony będzie odsetkami od zaległości podatkowych ? kto winien uregulować zaległą zaliczkę na podatek ?
 6. nadpłata podatku od wypłaconych świadczeń pracowniczych
 • rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz zmiana jego wysokości w tym łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim:
 1. rozliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 2. na bazie wyjaśnień PIP i MRPiPS
 3. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane godziny
 4. wypłata wynagrodzenia za przestój
 5. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a nadpracowane godziny
 6. wypłata wynagrodzenia z dodatkiem
 7. powrót z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednie wykorzystanie urlopu wypoczynkowego a wysokość wynagrodzenia
 8. okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wysokość wynagrodzenia
 9. na bazie najnowszego stanowiska MRPiPS
 10. wynagrodzenie za pracę gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni wolne od pracy
 11. stanowisko MRPiPS
 12. wynagrodzenie za pracę gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni robocze
 13. stanowisko MRPiPS z 2015 r.
 14. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni
 15. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego i choroba
 • rozliczanie na liście płac wynagrodzenia za pracę w przypadku różnych nieobecności w pracy
 • zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
 1. badania lekarskie
 2. dni na poszukiwanie pracy
 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 4. opieka nad dzieckiem
 5. urlopy okolicznościowe
 6. karmienie dziecka piersią
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 1. pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
 2. w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy
 • szkolenia BHP
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  21.02.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl