Prawo pracy w pigułce w 2017/2018 roku – podsumowanie dokonanych zmian i zmiany w toku – najważniejsze kwestie nie tylko sporne + 1 OSOBA GRATIS!

Prawo pracy w pigułce w 2017/2018 roku – podsumowanie dokonanych zmian i zmiany w toku – najważniejsze kwestie nie tylko sporne + 1 OSOBA GRATIS!

 • 20.10.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Anita Gwarek – Specjalista Prawa Pracy 

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Anita Gwarek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany dokonane

 1. Uprawnienia rodzicielskie po zmianach od 2 stycznia 2016 r. (zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, odroczony urlop, łączenie urlopu z pracą, proporcjonalne wydłużenie, urlop ojcowski, ochrona stosunku pracy, zwolnienie na dziecko w wymiarze 2 dni).
 2. Umowy o pracę na czas określony (na okres próbny): zasady ich zawierania i rozwiązywania od 22 lutego 2016 r.
 3. Umowa o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy od 1 września 2016 r.
 4. Świadectwo pracy i zasady jego wydawania od 1 stycznia 2017 r. (w tym świadectwo pracownika tymczasowego)
 5. Nowe terminy na odwołanie się do sądu
 6. Ważne zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r.
 7. Zmiany w zakresie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
 8. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika oraz minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnoprawnych (w tym dokumentowanie liczby godzin przepracowanych na umowach zlecenia).
 9. Zmiany w zakresie wykonywania prac przez kobiety przy monitorze ekranowym

Proponowane zmiany w toku na rok 2018

 • Elektronizacja akt osobowych pracownika oraz dokumentacji pracowniczej oraz nowy okres przechowywania akt osobowych.
 • Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (postać papierowa lub elektroniczna).
 • Skrócony czas przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Wypłata wynagrodzenia na konto.
 • Uzupełniające zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich.
 • Zmiany w zakresie świadectwa pracy (w zakresie prostowania świadectwa pracy, możliwości wystąpienia o wydanie świadectwa pracy lub zastępczego świadectwa pracy).
 • Zmiany w zakresie mobbingu i dyskryminacji.
 • Zmiany w zakresie wykroczeń oraz przedawnienia roszczeń.
 • Zmiany w zakresie ochrony danych w stosunkach pracy w związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego RODO.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  20.10.2017 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl