PRAWO PRACY W PIGUŁCE 2018 ROKU – podsumowanie dokonanych zmian i zmiany w toku + 1 OSOBA GRATIS!

PRAWO PRACY W PIGUŁCE 2018 ROKU – podsumowanie dokonanych zmian i zmiany w toku + 1 OSOBA GRATIS!

 • 12.03.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Łukasz Prasołek– Prawnik, Specjalista Prawa Pracy 

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Łukasz Prasołek – prawnik, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, jak również w Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Obecnie poświęcił się działalności szkoleniowej oraz doradczej.

Współpracownik dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory”, „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów”, „Dokumentacja czasu pracy”.  Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy

Program opracował Łukasz Prasołek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

PLANOWANE ZMIANY:

 1.  Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych
 • Kiedy akta osobowe będzie można przechowywać 10 lat, a kiedy obowiązkowe będzie 50 lat ich przechowywania?
 • Kiedy pracodawca będzie wydawał akta papierowe pracownikom?
 • Jakie będą zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom?
 • Jakie główne zmiany przewiduje projekt nowego rozporządzenia o aktach osobowych?
 • Jak będą dokonywane zmiany formy prowadzenia akt osobowych?
 • Z ilu części będą się składały akta pracownicze po zmianach?
 1. Nowa część C akt osobowych – dokumenty związane z czasem pracy
 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy mają się znaleźć w aktach osobowych?
 • Czy pracownicy będą musieli podpisywać harmonogramy czasu pracy przed ich wpięciem do akt?
 • Czy w aktach będzie należało przechowywać zmiany do harmonogramów czasu pracy?
 • Kiedy wnioski o wyjścia prywatne będą się musiały znaleźć w aktach osobowych?
 • Czy karty ewidencji czasu pracy będą musiały być prowadzone za okres rozliczeniowy, czy będą mogły być miesięczne?
 • Czy wnioski urlopowe będą przechowywane w części B czy C akt osobowych?
 1. Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy
 • Jakie zmiany w zakresie dyskryminacji są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jakie zmiany w zakresie mobbingu są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jak zmienią się zasady wystawiania świadectw pracy?
 • Jakie zmiany dotyczą roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy?
 1. Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego
 • Kim będą sygnaliści i na czym będzie polegała ochrona ich stosunku pracy?
 • Kto będzie decydował o nadaniu statusu sygnalisty?
 • Jakie kategorie przedsiębiorców będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych?
 • Kiedy konieczne będzie opracowanie kodeksu etycznego?
 • Czy trzeba opracować procedurę wewnętrzną dotycząca otrzymywania prezentów?
 • Jaka będzie odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych?

PRZEGLĄD ZMIAN Z 2017 R.

1. ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1.1.2017 R.

 • Jakie zmiany wprowadzono w zasadach wystawiania świadectw pracy?
 • Jakie zmiany wprowadzono w trybie prostowania świadectwa pracy?
 • Jakie są zasady wpisywania w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • Jakie są nowe reguły wpisywania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy?
 • Jakie są zasady wpisywania do świadectwa pracy opieki nad dzieckiem do lat 14?
 • Jakie są zasady wystawiania odpisów świadectw pracy?
 • Czy pieczątka na świadectwie pracy to obowiązek czy dobra wola pracodawcy?

2. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1.4.2017 R.

 • Kiedy ZUS może podwyższać składkę wypadkową?
 • Czy korekta ZUS-IWA uchroni pracodawcę przed podwyższeniem składki wypadkowej?

3. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1.5.2017 R.

 • Jakie zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzono od 1.5.2017 r.?
 • Jakie są obecnie możliwości pracy przy monitorach ekranowych kobiet w ciąży?
 • Dlaczego konieczne jest zaktualizowanie regulaminów pracy?
 • Jakie nastąpiły zmiany w przepisach bhp dotyczących ręcznych prac transportowych?

4. ZMIANY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH OD 1.6.2017

 • Jakie są nowe zakazy pracy tymczasowej?
 • Jakie są nowe obowiązki informacyjne pracodawców użytkowników?
 • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową?
 • Jakie są nowe zasady zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Jak wystawiać obowiązkowe zaświadczenia dokumentujące wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych?
 • Jakie są nowe zasady ustalania okresu zatrudnienia u pracodawcy użytkownika i sankcje za ich nieprzestrzeganie?
 • Jakie wprowadzono nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z wykonywaniem pracy tymczasowej?
 • Jakie są nowe zasady wystawiania świadectw pracy pracownikom tymczasowym?

5. ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ

 • Jak liczyć ochronę przedemerytalną dla osób, które już w niej były przed obniżeniem wieku emerytalnego?
 • Jak będzie wyglądała ochrona przedemerytalna dla osób, które ją uzyskały od 1.10.2017 r.?
 • Czy ochrona przedemerytalna wynikająca z przepisów przejściowych obejmuje zwolnienia grupowe?

6. ZMIANY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Jakie zmiany w zasadach opłacania składek ZUS wprowadzono od 1.1.2018 r.?

 • Kiedy ZUS może wydawać decyzje ustalające płatników składek?
 • Jakie są nowe zasady wydania interpretacji indywidualnych przez ZUS?
 • Od kiedy E-ZLA będą jedyną formą zwolnień lekarskich?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  12.03.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl