PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH W 2017/2018 – OSTATNIE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017r. + 1 OSOBA GRATIS!

PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH W 2017/2018 – OSTATNIE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017r. + 1 OSOBA GRATIS!

 • 19.10.2017 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017r.
 • modyfikacja skali podatkowej
 • nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek
 • kiedy i jak stosować kwoty zmniejszające podatek
 • indywidualne wyliczanie kwot zmniejszających podatek według ustawowych wzorów
 • jakie zmiany przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy u pracowników i pozostałych podatników
 • preferencyjne zasady rozliczania się samotnych rodziców z dzieckiem

2. PRACOWNICY SKŁADKI I PODATKI W 2017/2018 ROKU

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę i zasady jego wyrównywania4.

4. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu od 1 stycznia 2017r.

5. Tryb ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z pracy najemnej.

6. Przychód ze stosunku pracy – jako podstawa oskładkowania i opodatkowania

 • moment powstania przychodów pieniężnych i niepieniężnych
 • warunki powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychody wolne od składek i podatku
 • wycena przychodów niepieniężnych dla składek i podatku; podobieństwa i różnice
 • przychody w walucie obcej – kiedy powstają i jak się przelicza na PLN

Koszty uzyskania przychodów stosowane przez płatnika i w rozliczeniu rocznym

Wyliczanie podstawy opodatkowania, w tym odliczanie składek ZUS, jakie składki nie  

pomniejszają podstawy opodatkowania  

Tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy

 7. Rozliczanie składek i podatku osób:

 • pobierających zasiłek macierzyński
 • na urlopach wychowawczych, w tym objętych ubezpieczeniami przez część miesiąca
 • na urlopach wychowawczych, które otrzymują od pracodawcy świadczenia w
 • naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne
 • na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które wykonują pracę na podstawie
 • umowy zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą

8. Źródło dochodów i zasady rozliczania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i

rencistów – byłych pracowników

9. Rozliczenie wypłat dokonanych po śmierci pracownika

UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI 2017/2018 ROKU

 1. Charakterystyka umów cywilnych, w tym różnice między umowami
 2. Minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnych, zasady stosowania, dokumentowania i wypłacania oraz obowiązki i odpowiedzialność firm
 3. Umowy cywilne – tytuł do ubezpieczeń
 4. Zbieg tytułów- zasady rozstrzygające
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
 6. Źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
 7. Pojęcie przychodów z podziałem na rodzaje umów
 8. Koszty uzyskania przychodów, także z tytułu praw autorskich
 9. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i w sposób ryczałtowy
 10. Podstawa opodatkowania, tryb obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy
 11. Naliczenie i pobór podatku zryczałtowanego od kwot do 200zł
 12. Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, należności z tytułu podróży związanej z wykonywana pracy
 13. Rozliczenie: umowy zlecenia uznanej za umowę o pracę oraz umowy o dzieło uznanej za umowę zlecenia

Zarząd, rada nadzorcza

 1. Tryb powoływania, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
 2. Określenie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji
 3. Tytuł do ubezpieczeń i źródło przychodów w podatku dochodowym
 4. Narzędzia optymalizacji podatkowej kadry zarządzającej :
 • wybór stosunku prawnego łączącego strony; powołanie, kontrakt menedżerski, umowa o pracę, działalność gospodarcza
 • łączenie kilku stosunków prawnych; umowa o pracę i kontrakt menedżerki, kontakt menedżerski i pozarolnicza działalność gospodarcza, pełnienie funkcji z powołania połączone z umową o pracę lub z kontraktem menedżerskim albo z działalnością gospodarczą

Składki na FP i FGŚP – zasady opłacania

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  19.10.2017 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl