Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy w 2018 roku – szkolenie dla zaawansowanych z mec. Anną Telec + 1 OSOBA GRATIS!

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy w 2018 roku – szkolenie dla zaawansowanych z mec. Anną Telec + 1 OSOBA GRATIS!

 • 15.12.2017| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: mec. Anna Telec – radca prawny 

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadzący: mec. Anna Telec – radca prawny, właścicielka Kancelarii Prawa Pracy, Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Bardzo doświadczony wykładowca od kilkunastu lat oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, czasu pracy na łamach „Rzeczypospolitej”, „Gazety Prawnej”.Anna_Telec

Program opracowała mec. Anna Telec. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie kompleksowo i praktycznie przedstawia problemy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wykładowca w sposób praktyczny wraz z bogato ilustrowanymi przykładami omawia najbardziej skomplikowane przypadki. Zagadnienia zostaną omówione w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz na kazusach praktycznych.

Ważnym punktem szkolenia jest również przedstawienie ostatnich zmian w prawie pracy.

I. ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH.

II. ZASADY NAWIĄZYWANIA STOSUNKÓW PRACY PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH.

 1. Zakres danych osobowych i dokumentów których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Rodzaje umów o pracę, dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje.
 • Umowa o pracę na okres próbny – nowe zasady nawiązywania.
 • Umowy na czas określony po zmianach – prawidłowe zasady nawiązywania i rozwiązywania. Umowy na zastępstwo po zmianach – o czym należy pamiętać.
 • Umowa o pracę nas czas nie określony.

III. NAWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY.

 1. Proces zatrudnienia.
 2. Forma i treść umowy o pracę.
 3. Czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy?
 4. Czy ustna umowa jest ważna?
 5. Obowiązki informacyjne wobec pracowników.
 6. Jakie mamy rodzaje umów o pracę, kiedy możemy je stosować i jakie są między nimi różnice?
 • Umowa o pracę na okres próbny.
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy.
 • Na czas określony, na zastępstwo.
 • Umowa o pracę nas czas nieokreślony.

Czy musimy tworzyć zakres obowiązków na piśmie, czy wystarczy ustny?

IV. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY.

 1. Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 2. Grupy pracowników objęte szczególną ochroną stosunku pracy.
 • Kobiety w ciąży.
 • Osoby w wieku przedemerytalnym.
 • Działacze związków zawodowych.

     3. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

 • Jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę i sformułować porozumienie, by był to najmniej konfliktowy sposób rozwiązania umowy o pracę.

     4. Wypowiedzenie umowy.

 • Nowe okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony.
 • Podawanie przyczyny wypowiedzenia.
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie – studium zachowań pracownika.
 • O co zadbać w okresie wypowiedzenia.
 • Wypowiedzenie umowy:   – na okres próbny,   – na czas określony,   – na czas nieokreślony,
 • jak prawidłowo sformułować przyczynę wypowiedzenia.

     5. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.).

 • Przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy.
 • Termin na podjęcie decyzji.
 • Doręczenie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.

    6. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.

    7. Świadectwo pracy – prawo czy obowiązek.

 • Termin wydania świadectwa pracy.
 • Sposób prostowania.
 • Żądanie sprostowania przed sądem.

    8. Nowe przepisy o ochronie danych osobowych w aspekcie kadrowym.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  15.12.2017| szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl