NAPRAWIANIE BŁĘDÓW W PŁACACH – korekty składek, korekty zaliczek, trudne przypadki listy płac + 1 OSOBA GRATIS!

NAPRAWIANIE BŁĘDÓW W PŁACACH – korekty składek, korekty zaliczek, trudne przypadki listy płac + 1 OSOBA GRATIS!

 • 12.10.2017 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień, godz. 9.30-15.30

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Rozliczenie składkowo-podatkowe nietypowych wypłat:

 • wynagrodzenia w ratach,
 • zaliczek na poczet wynagrodzenia,
 • zaległych wynagrodzeń,
 • wszelkich wyrównań
 • przykłady rozliczeń

Zwrot przez pracownika nienależnie pobranych świadczeń:

 • wolnych od podatku i składek
 • uprzednio opodatkowanych
 • uprzednio opodatkowanych i oskładkowanych, w tym zwrot nadpłaconego czy nienależnie otrzymanego wynagrodzenia
 • obowiązki płatnika i prawa pracownika
 • przykłady rozliczeń

Naprawianie błędów związanych z absencją chorobową:

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego po wypłacie pensji, w tym:

 • potrącenie nadpłaty wynagrodzenia i wypłata należności za czas choroby
 • rozliczenie, gdy pracodawca nie ma możliwości potrącenia
 • w przypadku pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę
 • rozliczenie wynagrodzenia za czas choroby uznanego później za zasiłek
 • uznanie  wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego za zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 • uznanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku po otrzymaniu decyzji o chorobie zawodowej
 • nienależnie wypłacone zasiłki i ich zwrot
 • przykłady rozliczeń

Korekty pracowniczych składek w ZUS a skutki w podatku dochodowym:

Nadpłata składek

 • zwrot  składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej
 • rozliczenie z ubezpieczonym składek z powodu przekroczenia rocznego  limitu
 • zwrot  składek po śmierci pracownika

Niedopłata składek, w wyniku:

 • błędnego oświadczenia ubezpieczonego dot. rocznego limitu
 • zaniżenia czy też nieujawnienia przychodów w podstawie wymiaru
 • kontroli przeprowadzonej przez ZUS

Skutki i rozliczenie zaległych składek zapłaconych przez pracodawcę za pracownika (aktualnego i byłego):

 • powstanie przychodu
 • ubruttowienie – wynagrodzenie na pokrycie kosztów składek i podatku od powstałego przychodu
 • sposób opodatkowania przychodu u byłego pracownika
 • obowiązki płatnika

Rozliczenie dokonanego zwrotu przez pracownika zapłaconych za niego zaległych składek:

 • w okresie bieżącym przez płatnika
 • w rocznym zeznaniu podatkowym przez podatnika (warunki odliczenia)
 • przykłady rozliczeń

Naprawianie błędów związanych z zaliczkami na podatek dochodowy

 • zawyżenie zaliczek, nienależnie pobrane zaliczki,  tryb rozliczania nadpłat w US
 • zaniżenie zaliczek, niepobranie zaliczki, do której pobrania pracodawca był zobowiązany, tryb regulowania zaległych zaliczek do US
 • złożenie przez pracownika nieprawidłowego PIT-2
 • korekty:  informacji PIT-11, deklaracji PIT-4R
 • przykłady rozliczeń

Nietypowe przypadki listy płac dla pracowników:

 • rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przez komornika
 • lista płac dla pracownika przywróconego do pracy
 • rozliczenie należności po zmarłym pracowniku
 • sposób opodatkowania świadczeń niepieniężnych otrzymywanych przez osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • pozorny stosunek pracy
 • przykłady rozliczeń

Rozliczenia w ZUS i US w przypadku uznania:

 • umowy zlecenia lub o dzieło za umowę o pracę
 • umowy o dzieło  za umowę zlecenia
 • przykłady rozliczeń

Rozliczenie zapłaconych przez zleceniodawcę za zleceniobiorcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne z powodu błędnego oświadczenia zleceniobiorcy:

 • o posiadanym tytule do ubezpieczeń społecznych
 • mającym status osoby uczącej się lub studenta
 • źródło przychodów z tytułu opłacenia za ww. osoby składek ZUS
 • przykłady rozliczeń
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:

  12.10.2017 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 690 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl